loginBejelentkezés / Regisztráció

Művész mesterszak

Belépési feltételek:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

 • a klasszikus hangszerművész szakon az előadó-művészet alapképzési szak bármely szakiránya, az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak bármely szakiránya, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti zeneművészeti szakok.
 • a klasszikus énekművész szakon az előadó-művészet alapképzési szak az előadó-művészet alapképzési szak bármely szakiránya, az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak bármely szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti zeneművészeti szakok.
 • a karmester szak-fúvószenekari karnagy szakirányon az előadó-művészet alapképzési szak klasszikus furulya, klasszikus fuvola, klasszikus oboa, klasszikus klarinét, klasszikus szaxofon, klasszikus fagott, klasszikus kürt, klasszikus trombita, klasszikus harsona, klasszikus tuba, klasszikus ütőhangszerek szakiránya.
 • a kóruskarnagy szakon az előadó-művészet alapképzési szak zenekar- és kórusvezető szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű zeneelmélet-szolfézstanár, karvezetés, illetve fúvószenekari karnagy szak.

A karmester szak-fúvószenekari karnagy szakirányon és a kóruskarnagy szakon a bemenethez az alább megadott feltételek teljesítésével számításba vehető alapképzési szakok:

az előadó-művészet alapképzési szak egyéb szakirányai, valamint az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak valamennyi szakiránya.
A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti zeneművészeti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Karmester szak-fúvószenekari karnagy szakirányon:

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma:

 • a zeneművészet elméleti, történeti háttere 30 kredit,
 • karmesteri előadó-művészet vagy annak kapcsolódó specifikus elméleti ismeretek 10 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 20 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint kell megszerezni.

Kóruskarnagy szakon:

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma

 • a zeneművészet elméleti, történeti ismeretei 30 kredit;
 • kóruskarnagyi előadó-művészet vagy annak kapcsolódó elméleti ismeretei 5 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 20 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint kell megszerezni.

Felvételi követelmények:

 • Klasszikus hangszerművész

zongoraművész
orgonaművész
gitárművész
fuvolaművész
oboaművész
klarinétművész
szaxofonművész
kürtművész
trombitaművész
ütőhangszerművész

 • Klasszikus énekművész

operaének
oratórium- és dalének

 • Karmester szak

fúvószenekari karnagy

 • Kóruskarnagy szak

Kóruskarnagy szak

Vissza