loginBejelentkezés / Regisztráció

Képzések

A Zeneművészeti Kar BA képzéseket indított 2007-ben két szakon: előadóművészet (a hagyományos hangszer szakirányokkal, kibővítve a klasszikus szaxofonnal és furulyával), és az Alkotóművészet és muzikológia szakon. A kredit rendszerben folyó, teljes kétciklusú képzés kiépítése érdekében mind a tanári képesítést adó MA képzés, mind az előadóművészi képesítést adó MA képzés akkreditálása befejeződött. Végcél a kar multifunkcionalitásának és magas minőségű, nemzetközi piacon is versenyképes új oktatásának kiépítése. A BA képzésben végzettek minden olyan munkakört betölthetnek, amely nem igényel tanári képesítést és csak részben teszik lehetővé önálló zenei munka végzését. A szakterület sajátosságai miatt a tanári vagy előadóművészi képesítés (vagy mindkettő) megszerzése teszi lehetővé a tanári munkát, a színházi munkát, a zenekarokban, kórusokban történő elhelyezkedést a frissen végzettek számára. MA képzéseink lehetővé teszik a felkészülést a doktoriskolába is.

A BA képzésben meglévő szakirányok döntő többségében az oktatás lehetővé teszi a már akkreditált előadóművészi mesterképzésekbe és a szervezés alatt álló tanári MA képzésekbe történő belépés szakirányú és általános feltételeinek teljesítését.

Mint korábban is, a Zeneművészeti Kar nagy szerepet kíván most is játszani a továbbképzésben, valamint a többi egyetemi kar számára is kínál értelmiségi képzési modulokat. A szakirányú továbbképzési szakok indításával komoly segítséget nyújt korábban végzett zenetanárok számára.

Növekvő létszámú hallgató igényli az egyetem más karain történő, egyidejű tanulás lehetőségét.

A hangszerjáték miatt esetleg keletkező mozgásszervi problémákat a kondicionáló teremben lehet megelőzni, vagy kezelni.

A külkapcsolatok bővítésében első szempont a regionális kapcsolatok folyamatos bővítése a határon túli területeken is. Ugyancsak jelentős lépés lesz a nemzetközi szakmai szervezetekhez történő csatlakozás és a partnerintézmények számának növelése Európában és Ázsiában. Folyamatos törekvés a külföldi hallgatók minél nagyobb létszámú képzése.

Az oktatás rendelkezésére áll az ország egyik legjobban felszerelt épülete, amelyben helyet kapott a telefonos, internet hozzáféréssel ellátott szobákkal működő Weiner Leó Kollégium, illetve a több mint 25 teremből és egy orgonával és zongorákkal ellátott nagy hangversenyteremből álló oktatási szárny. Mind az informatikai, mind a könyvtári hozzáférés megoldott, a hangfelvételek készítésére pedig digitális stúdiótechnika áll rendelkezésre.

A hangszerállomány ugyan folyamatos felújításra, beszerzésekre szorul, ugyanakkor jelentős értéket képvisel az oktatás minőségének biztosításában. Hangszerész műhelyben dolgozók gondoskodnak hangszereink állapotának fenntartásáról, javításokról, felújításokról.

Az oktatás mindennapjai mellett szerény szórakozási lehetőséget is biztosít a kar a hallgatók számára.

A karon folyó folyamatos képességfejlesztő munka az egymást személyesen is jól ismerő hallgatók (mintegy 240 fő) és tanárok, adminisztrációban dolgozók egyfajta különleges közösségében történik, amely megfelelő légkört teremt a művészi tevékenységhez.

Vissza