loginBejelentkezés / Regisztráció

Tanáraink

Dr. Adrovicz István, főiskolai tanár gitár
Alexáné Kardos Ildikó, mesteroktató hegedű
Anducska Katalin, művésztanár korrepetíció
Dr. Arany János, egyetemi docens zenetörténet
B. Kiss Zsuzsanna, mesteroktató zongora
Dr. Bagossy Edit, óraadó olasz nyelv
Balla Zsuzsánna, ny. főiskolai docens, óraadó szolfézs-zeneelmélet
Barabás Árpád, óraadó zeneszerzés, hangszerelés, analízis
Bán Máté, óraadó fuvola
Bekker Gyula, óraadó fúvószenekar
Berkesi Sándor, ny. főiskolai docens, óraadó karvezetés
Bese Gyula, ny. testnevelőtanár, óraadó testnevelés
Boda Balázs, mesteroktató korrepetíció
Bognár Péter, óraadó rézfúvós együttes
Bolyky Zoltán, karmester szimfonikus zenekar
Böszörményi Judit, adjunktus korrepetíció
Csorba Gergő, tanársegéd gitár
Dr. Dobiné Dr. Jakab Hedvig, egyetemi docens orgona
Dohos László, ny. főiskolai docens, óraadó fúvószenekari vezénylés
Duffek Ildikó, tanársegéd szolfézs-zeneelmélet
Dr. habil. Duffek Mihály, tanszékvezető egyetemi tanár, mb. dékán zongora
ifj. Dr. Duffek Mihály, adjunktus fagott
Dulainé Madarász Annamária, óraadó szakmódszertan
Dr. Fátyol Rudolf, főiskolai docens hegedű
Fekete Csaba, óraadó liturgika
Fekete Katalin, óraadó gordonka szakmódszertan, szakdidaktika
Grünwald Béla, mesteroktató zongora
Győrfi Péter, óraadó kamarazene, repertoárismeret
Dr. Horváth Bence, egyetemi docens trombita
Dr. Horváth Zsolt, adjunktus zeneelmélet, partitúra olvasás
Hruby Edit, tanársegéd ének, kamaraének, hangképzés
Dr. Huszti László, óraadó művészettörténet, művelődési ismeretek
Illésné Beke Noémi, nyelvtanár angol nyelv
Dr. Ittzés Tamás, egyetemi docens hegedű
Káip Róbert, adjunktus harsona
Dr. Kapusi Kálmán, adjunktus gordon
Kerekes Rita, óraadó énekkari vezényléstechnika, transzponálás és partitúra olvasás
Király Levente Zsolt, óraadó multimédiás ismeretek
Király Márta, ny. főiskolai docens, óraadó zongora kötelező
Konta Noémi, óraadó csembaló korrepetíció
Dr. Koppányi Zsolt, adjunktus tuba
Dr. Kovalcsik András, egyetemi docens kürt
Laczó Zsuzsa, óraadó mozgásgyakorlat
Lak Sándorné, óraadó hangképzés
Dr. Lakatos Péter, egyetemi docens, mb. általános dékánhelyettes zongora
Laskay Edit, művésztanár zongora kötelező
Dr. Ludmány András, óraadó akusztika
Magasné Prokob Gabriella, óraadó zongora szakdidaktika
Magyar Gabriella, óraadó ének
Márkus Tibor, óraadó improvizáció
Martos László, ny. főiskolai docens, óraadó kamarazene
Matuz István, egyetemi tanár fuvola
Miske László, óraadó színpadi játék, beszédgyakorlat
Mogyorósi Éva, mesteroktató korrepetíció
Dr. habil. Mohos Nagy Éva, egyetemi tanár, tanszékvezető ének
Molnár Zoltán, tanársegéd trombita
Molnár Zsolt, főiskolai docens, kabinetvezető kamarazene
Dr. Nagy Csaba, egyetemi docens oboa
Nagy Máté, óraadó színpadi szerepgyakorlat
Négyesi Anna, óraadó zenei munkaképesség-gondozás
Óváry Zoltán, tanársegéd gitár
Ölveti Mátyás, óraadó gordonka, kamarazene
Papp Ferenc, nyelvtanár német nyelv
Páskuné Dr. habil. Kiss Judit, óraadó zenepszichológia
Pless Attila, főiskolai docens zongora
Provvisionato, Francesca, óraadó ének, hangképzés
Dr. Puskás Levente, adjunktus szaxofon
Richter Edit, mesteroktató korrepetíció
Romos Zsolt, tanársegéd fuvola
Rőmer Judit, óraadó népzene
Dr. S. Szabó Márta, egyetemi docens, tanszékvezető zeneelmélet, szolfézs
Sándor Bence, tanársegéd szolfézs, karvezetés
Dr. Sárosi György, egyetemi docens, tanszékvezető mélyhegedű
Sárvári József, óraadó hangszerelés, médiaismeret
Dr. Scholz Anna, adjunktus gordonka
Solymári Tímea, óraadó gitár hangszermetodika, szakmódszertan-szakdidaktika
Szabó Dénes, adjunktus karvezetés, kargyakorlat
Dr. Szabó István, főiskolai tanár, tanszékvezető ütőhangszer
Dr. Szabó János, főiskolai tanár, tanszékvezető klarinét
Szabó Krisztián Péter, művésztanár klarinét, szakdidaktika, repertoárismeret, szólamismeret, kamarazene
Szabó Sipos Máté, óraadó vezénylési gyakorlat
Szalai Tamás, tanársegéd ütőhangszer
Szilágyi Gyula, tanársegéd orgona
Szitás Tamás, óraadó szaxofon együttes, szakmódszertan
Tonhaizerné Vojevogyina Olga, tanársegéd korrepetíció
Dr. Tóth Anikó, tanársegéd egyházzene
Tóth József, óraadó fúvós kamarazene
Tóth Lilla, óraadó népzene
Dr. Török Ágnes, egyetemi docens, mb. oktatási dékánhelyettes karvezetés, szolfézs
Dr. Váradi Judit, egyetemi docens korrepetíció, zeneközvetítés, koncertpedagógia
Vatai Judit, óraadó latin nyelv
Végh Mónika, óraadó szolfézs-zeneelmélet
Viha Levente, művésztanár furulya
Zilinyiné Ujvárosi Andrea, mesteroktató ének, szakmódszertan, szakdidaktika
Zs. Szabó Mária, mesteroktató hegedű
Zsomborné Kocsis Zsuzsanna, művésztanár korrepetíció

 

Vissza